DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

ANUNȚ!!!

 

            Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, mulțumește sponsorilor, pentru  generozitatea și implicare, în activități caritabile.

            La început de An Nou, dorim acestora și tuturor celor ce s-au implicat în susținerea acțiunilor social - filantropice, sănătate, împliniri, pace în suflet și  bună sporire !

            La Mulți Ani!

Sponsorii nostrii sunt:

  1. S.C. SUDREZIDENȚIAL REAL ESTATE
  2. EXPOPEDIA ADVERTISING
  3. HANNER R.D.
  4. PROCER GLOBAL
  5. ROMEGA FOOD
  6. ROMANIA HIPERMARCHE - Cora Sun Plaza
  7. FUNDATIA DAN VOICULESCU
  8. CHIPITA ROMANIA
  9. NEGRO 2000
  10. VEL PITAR
  11. HEIDI CHOCOLATE
  12. G.M . GRUP
  13. S.C. LEGUME FRUCTE
          

 
ANUNȚ!!!
 
            Stimați cetățeni, vă informăm că, începând cu data de 30.10.2015, urmare a unui protocol de colaborare încheiat între instituția noastră și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, în obținerea drepturilor și prestatiilor pentru care aplicați și la care se solicită certificat de atestare fiscală de la DGITL Sector 4, cu bunurile mobile și imobile deținute, vă comunicăm că această adeverință nu mai este necesară, întrucât verificarea persoanelor va fi efectuată în mod electronic.
 
            Vă multumim!


ANUNȚ!!!

  

            În atenția părinților elevilor din școlile  sectorului 4 !!!

 

      Depunere dosare de acordare a drepturilor bănești pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de mas㠖 detalii aici

 

ANUNȚ!!!

  

În atenția părinților elevilor din școlile sectorului 4 !!!

 

Depunere dosare de acordare a drepturilor bănești pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

 

Dosarele pentru obtinerea drepturilor bănești pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă în semestrul al II-lea al anului școlar 2014-2015, pentru elevii școlilor sectorului 4, se pot depune în perioada 12-22.05.2015,
la
Registratura
Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, situată în București,
Str. Sold. Enache Ion nr. 1A, sector 4, în zona stației de metrou Apărătorii Patriei, de luni până joi între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a Legii nr. 1/2001 privind legea educatiei nationale,
a H.G. nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare, instruire, compensare, recuperare și protecție socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul sistemului de învățământ special și special integrat,
a Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
a
OMECTS nr. 5574/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, OMEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a unită?ilor de învă?ământ preuniversitar, pentru a depune dosarele este necesar sa completati cu  următoarele documentele necesare:

1.  Copie a Certificatului de Orientare Școlară și Profesională emisă de către CMBRAE valabil pentru anul școlar 2014-2015, conform cu originalul și ștampilat de școală

2.    Copie a actului de identitate al/ai reprezentantului/reprezentanților legal(i) valabil (obligatorie pentru minori)

3.     Copie a actului care atestă calitatea de reprezentant legal (tutelă, curatelă)

4.  Negație de la DGASPC-ul din raza administrativ-teritorială a școlii pe care a frecventat-o anterior în cazul transferului la o școală din sectorul 4 (după caz)

5.   Adeverință școlară a elevului

6.  Copie a certificatului de naștere/copie a actului de identitate valabil al elevului și copie a Certificatului de încadrare în grad de handicap (după caz).

7. Document emis de o unitate bancară în care să fie înscris clar codul IBAN al unui cont bancar deschis pe numele beneficiarului (sau al titularului prestației sociale) în situația în care acesta sau repreprezentantul său legal optează pentru acordarea drepturilor prin virament bancar.

8. Cerere – tip depusă de reprezentatul legal - descarcă;

Notă : Plata acestor drepturi bănești se face doar pe perioada în care a frecventat cursurile școlare   

          Negațiile se eliberează pentru a confirma sau infirma existența unui elev în evidența Serviciului Evaluare Complexă din caadrul D.G.A.S.P.C. sector 4. Aceste documente pot fi eliberate fie în cazul transferului unui dosar la un alt DGASPC din țară, fie pentru a-i servi solicitantului în alte scopuri.

Anexăm prezentei cererea – tip spre a vă face cunoscută și a putea fi completată.