DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

SERVICII OFERITE - CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL "MICA SIRENĂ"

 

În conformitate cu Legea 263/2007, modificată, în îndeplinirea scopului lor, centrele tip creșă, realizează, în principal, următoarele activități:

a) asigură servicii de îngrijire, supraveghere și educație a copiilor de vârstă antepreșcolară, prin personalul angajat specializat și/sau protocoale cu structuri specializate;

b) asigură un program de educație timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potențialului de dezvoltare și particularităților copiilor de vârstă antepreșcolară, prin personalul angajat specializat și/sau protocoale cu structuri specializate;

c) asigură supravegherea stării de sănătate și de igienă a copiilor și acordă primul ajutor și îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de susținătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

d) asigură nutriția copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează creșa și realizează o relație de parteneriat activ cu părinții/reprezentanții legali în respectarea interesului copilului, prin personalul specializat sau protocoale cu structuri specializate;

f) asigură consiliere și sprijin pentru părinții/reprezentanții legali ai copiilor, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate;

g) contribuie la depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinții săi și sesizează instituțiile abilitate în acest sens, prin personalul angajat specializat sau protocoale cu structuri specializate.

Doarul este necesar sa contina:

     - cerere tip de inscriere; - descarcă

     - copie documente identitate parinti si copil(i);

     - fisa de evidenta; - descarcă

     - documente medicale din care sa rezulte starea clinica de sanatate a copilului, valabile la data inscrierii; - descarcă

     - declaratie

  

Beneficiarii, prin intermediul formularului de satisfactie a clientului, au posibilitatea de a-si exprima parerea cu privire la calitatea serviciilor oferite.

 

LEGISLATIE

 

   - Legea 257/2009;

   - Legea 123/2008;

   - Ordin 1955/1995.

 

   Informatii suplimentare despre numarul de locuri disponibile, despre modalitatea de depunere a dosarului se obtin direct de la CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL "MICA SIRENĂ", situata in Aleea Emil Racovita, Nr.2 B, Sector4, Bucuresti, sau prin telefoanele puse la dispozitie la rubrica contact.