Serviciul Îngrijire la Domiciliu Persoane Adulte este în directă subordonare a directorului general adjunct - Protecţia Drepturilor Adulților;

 

În subordinea serviciului Îngrijire la Domiciliu Persoane Adulte se regăsește Corpul Ingrijitorilor la Domiciliu

 

Scopul: acordarea de îngrijire la domiciliu, respectiv: servicii de îngrijire furnizate de îngrijitor la domiciliu, servicii socio-medicale, consiliere psihologică, kinetoterapie persoanelor vârstnice, încadrate în grad de handicap, imobilizate sau greu deplasabile, cu o stare de sănătate precară, cu venituri mici, lipsiți de suport familial și care prezintă un grad de dependență.

1. Servicii de îngrijire acordate de îngrijitorul la domiciliu:

 a). Servicii sociale privind beneficiarul:

 -        Efectuarea cumpărăturilor;

-        Acordarea de ajutor pentru prepararea hranei;

-        Sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente;

-        Solicitarea serviciului de ambulanţă în cazuri urgente şi solicitarea deplasării medicului de familie la domiciliu.

 

b). Servicii sociale privind domiciliul beneficiarului:

 

-        Acordarea de ajutor pentru mic menaj în camera în care locuieşte persoana vârstnică

-        Aerisirea camerei

-        Igiena patului (scuturat, schimbat lenjeria)

-        Măturat/aspirat praful,şters praful

-        Spălat hainele la maşina de spălat

-       Spălatul vaselor în care s-a gătit şi s-a servit masa.

 

2.  Servicii de îngrijire socio-medicale la domiciliu de tipul:

- consult medical

- monitorizare medicală: măsurare tensiunii arterială, saturație de oxigen, puls și temperatură, monitorizarea indicelui glicemic;

-  tratamente injectabile, tratamente per os, toaletare plăgi, escare etc;

Serviciile medicale: se acordă conform recomandării scrise a medicului curant/specialist, urmând a fi corelate cu evoluția stării de sănătate a pacientului.

      - Consiliere socială

 

3.  Servicii de consiliere psihologică;

 

4.  Kinetoterapie

 

 

  Documente necesare în vederea accesării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu

 

 1. External link opens in new tab or windowCerere tip

2.  Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte îngrijirea la domiciliu şi ale aparţinătorilor ( soţ, soţie, copii, reprezentant legal, etc) - , dispoziţie de tutelă sau curatelă acolo unde este cazul, etc;

3. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu are aparţinători sau întreţinători legali. În cazul în care persoana vârstnică are aparţinători, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere cu motivele pentru care nu pot îngrijii şi supraveghea persoana vârstnică şi să prezinte acte doveditoare, după caz (timp limitat, probleme de sănătate, locuiesc în altă localitate). pentru situația în care persoana vârstnică solicită serviciile unui îngrijitor la domiciliu;

4. Ultimul talon de pensie, dacă este cazul;

5. Talon indemnizaţie handicap, dacă este cazul;

6.  Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu realizează venituri, dacă este cazul;

7. Adeverinţe de venit ale aparţinătorilor şi ale membrilor familiei acestuia;

8. Documente doveditoare ale situaţiei locative (copie act spaţiu: copie contract de vânzare-cumpărare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de închiriere, după caz), pentru situația în care persoana vârstnică solicită serviciile unui îngrijitor la domiciliu.

9. Declaraţie pe proprie răspundere a coproprietarilor din care să reiasă că nu se opun îngrijirilor comunitare, dacă este cazul;

10. Copia documentului care atestă încadrarea în grad de handicap (dacă e cazul);

11. Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie/medicul specialist din care să reiasă diagnosticul şi recomandările medicale (schema terapeutică) care pot fi efectuate la domiciliu (ex: măsurare tensiune arterială, glicemie).

12. Adeverinţă medicală în care să se precizeze că persoana vârstnică nu suferă de boli infecto-contagioase pentru situația în care persoana vârstnică solicită serviciile unui îngrijitor la domiciliu;

13. Documente medicale recente.

Beneficiază de aceste servicii persoanele vârstnice care au  domiciliul stabil pe raza administrativ- teritorială a Sectorului 4 și se află într-un grad de dependență.

DATE DE CONTACT:

Serviciul Îngrijire la Domiciliu Persoane Adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4

Str. Secuilor nr.9A, Sector 4, București.

Tel: 0372919184

E-mail: ingrijireladomiciliu@dgaspc4.roServiciul Îngrijire la Domiciliu Persoane Adulte

LOCAȚIA: București, sector 4, str. Secuilor, nr. 9A

E-mail: ingrijireladomiciliu@DGASPC4.RO

Telefon: 0372919184