Serviciul Îngrijire la Domiciliu Persoane Adulte este în directă subordonare a directorului general adjunct - Protecţia Drepturilor Adulților;

În subordinea serviciului Îngrijire la Domiciliu Persoane Adulte se regăsește Corpul Ingrijitorilor la Domiciliu;

 

SCOP: acordarea de servicii de îngrijire socio-medicală la domiciliul persoanelor imobilizate sau greu deplasabile, persoanelor vârstnice, persoanelor încadrate într-un grad de handicap,  de pe raza Sectorului 4, respectiv tratamente injectabile, tratamente plagi/escare, recuperare medicală în baza recomandării scrise a medicului curant/medicului specialist cu privire la schema terapeutică;

 

SERVICII OFERITE:

 

·  preluarea și înregistrarea apelurilor telefonice;

·  asigură consiliere și mediere socio-medicală;

·  face propuneri de redirecționarea cazului către alte servicii, după caz;

·  asigură furnizarea serviciilor socio-medicale la domiciliul legal de pe raza sectorului 4  pentru persoanele imobilizate sau greu deplasabile, persoane adulte încadrate într-un grad de handicap, persoane vârstnice, la cererea beneficiarului sau a reprezentantului legal al acestuia;

·  întocmește fişa de evaluare iniţială pentru fiecare solicitant de îngrijire socio-medicală la domiciliu;

·  asigură evaluari medicale (în momentul prezenței la beneficiar se fac masurători  ale tensiunii arteriale, saturație de oxigen, puls și temperatură, indice glicemic);

·  asigură consulturi medicale (examen clinic general);

·  asigură sortarea medicației conform schemei terapeutice din documentele medicale prezentate;

·  efectuează tratamente injectabile, tratamente per os, toaletare plăgilor/ escarelor/ stomelor/ fistulelor/ tubului de dren/ canulei taheale cu materialele beneficiarului;

·  efectuează spălături vaginale, clismă cu scop evacuator cu materialele beneficiarului;

·  efectuează manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare (masaj local, aplicații medicamentoase, utilizarea colacelor de cauciuc și a rulourilor cu materialele beneficiarului,

·  efectuează manevre terapeutice pentru evitarea complicațiilor pulmonare (schimbarea poziției, tapotaj);

·  asigură consiliere psihologică la domiciliul beneficiarului;

·  întocmeşte fişa de reevaluare a nevoilor socio-medicale ale beneficiarului îngrijit la domiciliu;

-  kinetoterapie

·  colaborează cu celelalte servicii şi compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 4, cu reprezentanţi ai autorităţilor locale, cu reprezentanţi ai altor instituţii şi ONG-uri cu activitate în domeniul socio-medical.

 

ACTE NECESARE:

 

·  copii ale actelor de identitate;

·  copii ale actelor medicale ( scrisoare medicală, bilet ieșire din spital, certificat de încadrare în grad de handicap, etc.)


SERVICII SOCIALE LA DOMICILIU

I Servicii sociale privind beneficiarul:

-   Efectuarea cumpărăturilor;

-   Acordarea de ajutor pentru prepararea hranei;

-   Sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente;

-   Solicitarea serviciului de ambulanţă în cazuri urgente şi solicitarea deplasării medicului de familie la domiciliu.

II Servicii sociale privind domiciliul beneficiarului:

-   Acordarea de ajutor pentru mic menaj în camera în care locuieşte persoana vârstnică

-   Aerisirea camerei

-   Igiena patului (scuturat, schimbat lenjeria)

-   Măturat/aspirat praful,şters praful

-   Spălat hainele la maşina de spălat

-   Spălatul vaselor în care s-a gătit şi s-a servit masa.

Documente necesare în vederea întocmirii dosarului social pentru îngrijire la domiciliu:

External link opens in new tab or windowCerere acordare servicii îngrijire la domiciliu

1.  Copii ale actelor de identitate ale persoanei ce doreşte îngrijirea la domiciliu şi ale aparţinătorilor ( soţ, soţie, copii, reprezentant legal, etc) -  Certificat de naştere, certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, deces, dispoziţie de tutelă sau curatelă acolo unde este cazul, etc;

2. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu are aparţinători sau întreţinători legali. În cazul în care persoana vârstnică are aparţinători, aceştia trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere cu motivele pentru care nu pot îngrijii şi supraveghea persoana vârstnică şi să prezinte acte doveditoare, după caz (timp limitat, probleme de sănătate, locuiesc în altă localitate);

3. Ultimul talon de pensie, dacă este cazul;

4. Talon indemnizaţie handicap, dacă este cazul;

5.  Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că nu realizează venituri, dacă este cazul;

6. Adeverinţe de venit ale aparţinătorilor şi ale membrilor familiei acestuia;

7. Documente doveditoare ale situaţiei locative ( copie act spaţiu: copie contract de vânzare-cumpărare, copie act de donaţie, copie act moştenire, copie contract de închiriere, după caz);

8. Declaraţie pe proprie răspundere a coproprietarilor din care să reiasă că nu se opun îngrijirilor comunitare, dacă este cazul;

9. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului din care să reiasă că imobilul în care locuieşte nu a fost înstrăinat unei terţe persoane cu clauză de întreţinere;

10. Copia documentului care atestă încadrarea în grad de handicap (dacă e cazul);

11. Scrisoare medicală eliberată de medicul de familie/medicul specialist din care să reiasă diagnosticul şi recomandările medicale (schema terapeutică) care pot fi efectuate la domiciliu (ex: măsurare tensiune arterială, glicemie). Din scrisoarea medicală trebuie să reiasă că persoana vârstnică are nevoie de îngrijire temporară/permanentă la domiciliu;

12. Adeverinţă medicală în care să se precizeze că persoana vârstnică nu suferă de boli infecto-contagioase;

13. Documente medicale recente;

 

Pentru persoanele care au domiciliul pe raza sectorului 4 și în contextul pandemiei de Covid-19, dosarele se pot depune online, prin aplicația External link opens in new tab or windowGHIȘEUL ONLINE, prin consultarea prealabilă a External link opens in new tab or windowmanualului de utilizare al aplicației.

Atenție! Fișierele vor fi încărcate în format .pdf. Dacă utilizați un telefon mobil sau o tabletă, este necesar să convertiți imaginile într-un fișier .pdf, cu ajutorul unei aplicații din Magazin Play sau App Store (ex. ScanToPdf, CamScanner, etc...)

În cazuri excepționale dosarele complete se pot trimite și prin poștă, către Direcției de Asistență Socială, din Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti

 

PROGRAM DE LUCRU:

Echipa de intervenție își desfășoară activitatea între orele:

8 - 16:30 - de luni până joi

8 - 14:00 - vineriServiciul Îngrijire la Domiciliu Persoane Adulte

LOCAȚIA: București, sector 4, str. Secuilor, nr. 9A

E-mail: ingrijireladomiciliu@DGASPC4.RO

Telefon: 0372919184