Este un serviciu pentru protecția copilului de tip rezidențial care are în subordine 17 Case de Tip Familial aflate pe raza sectorului 4 într-un perimetru de aproximativ 5 kilometri. Centrul are statut unic în cadrul serviciilor oferite de D.G.A.S.P.C sector 4, întrucât asigură un climat de tip familial, activitatea de îngrijire, intervenție personalizată și pregătire pentru integrarea socio-profesională desfășurându-se în apartamente/case aflate în comunitate.

 

Admiterea în Centrul "Sf. Spiridon" :

  • Se face în condiţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, completată şi modificată ulterior prin Legea 191/2022, în baza Hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului, sector 4/Sentinţe Civile emise de către Tribunalul Municipiului București/ Dispoziția de Plasament în Regim de Urgență a Directorului General al D.G.A.S.P.C sector 4;

Categoria de beneficiari ocrotiți:

  • Copiii/ tinerii proviniți din familii dezorganizate, monoparentale, cu venituri insuficiente sau incerte, cu condiții improprii de locuit sau chiar cu absența unui spațiu locativ, pentru care s-a stabilit, în condiţiile legii, măsura plasamentului/plasamentului în regim de urgență în Centrul de Coordonare, Consiliere, Evaluare și Suport „Sf. Spiridon”;

 

Capacitatea centrului: 114 copii/tineri cu vârste cuprinse între  7 – 18/26 ani, clinic sănătoși /încadrați într-o categorie de persoane cu handicap.


În cadrul centrului şi a caselor de tip familial se asigură:

 a. cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul și condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor și tinerilor, în funcţie de nevoile și de caracteristicile fiecărei categorii de           beneficiari;

 b. supravegherea stării de sănătate, asistenţa medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanenta a beneficiarilor;

 c.  paza şi securitatea beneficiarilor;

 d.  protecţia si asistenta în cunoaşterea si exercitarea drepturilor beneficiarilor;

 e.   accesul la educaţie, informare, cultură;

 f.   educaţia informală și nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor și a deprinderilor necesare integrării sociale;

 g.  socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

 h.  climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

 i.   asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup și la programe individualizate, adaptate nevoilor și caracteristicilor lor;

 j.   asigură intervenţie de specialitate;

 k.  contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

 l.   terapii compensatorii, servicii de asistență psihologică și asistență socială;

 m. menținerea contactului cu ALOFM, sector 4 și AMOFM București în vederea inserției profesionale;

 n.  asigurarea continuităţii relaţiilor dintre copil şi familie în vederea reintegrării familiale și comunitate;

 o.  copii/tinerii sunt consiliați și informați cu privire la drepturile de care beneficiază la ieșirea din sistemul de protecție specială;

 p. beneficiază de serviciile dezvoltate de către D.G.A.S.P.C Sector 4 - Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viaţă Independentă și Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilităţi -                         „RESPIRO”.


Criteriul prioritar în funcție de care se iau decizii în planificarea și desfășurarea tuturor activităților este reprezentat de nevoile și interesele copilului/tânărului.