Centrul de zi și recuperare copil cu dizabilițăți ''Harap Alb'', cu o capacitate de 100 de locuri, oferă servicii pentru protecţia copilului, servicii profesioniste si personalizate de îngrijire, reabilitare, educatie, recreere si socializare pe timpul zilei, consiliere, educare pentru parinti sau pentru reprezentantii legali,  in vederea  prevenirii abandonului şi a instituţionalizarii acestei categorii de persoane, a dezvoltarii  deprinderilor de viata independentă si asigurarea premiselor pentru integrarea lor sociala.

Extindere Servicii Comunitare ofera servicii de recuperare si tratament: medical, logopedie, kinetoterapie, hidroterapie,  masaj si electroterapie.

Centrul de Consiliere si Asistenta Specializata pentru Persoane cu Tulburare de Spectru Autist si Familiile Acestora, ofera servicii de specialitatecopiilor si persoanelor cu autism, in vederea sprijinirii integrarii lor sociale si educationale.

Misiunea centrului este aceea de a fii coparticipant alaturi de parintii si apartinatorii copiilor cu dizabilitati la abilitarea, reabilitarea si integrarea sociala a acestora in vederea promovarii si respectarii drepturilor persoanei cu handicap.

           Scopul final al tuturor demersurilor noastre este de a abilita persoanele cu dizabilităţi şi de a asigura participarea lor activă la viaţa comunităţii, din punct de vedere social, cultural, economic şi politic.

Centrul îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legislative ale: Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014 cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul 27/2019 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi, Ordinului 288/06.07.2006 privind aprobarea standardelor  minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului, Ordinului 286/06.07.2006 privind aprobarea normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Planului personalizat  de interventie, Legii 448/2006 privind protectia si drepturile persoanei cu handicap.

Criterii generale de selecţie a potenţialilor beneficiari:

§  copiii cu nevoi speciale cu vârste cuprinse intre 6-18 ani, care au domiciliul legal in sectorul 4;

§  înregistraţi la Comisia de Expertiză Complexă Sector 4 Bucureşti, cu un anume grad de handicap fizic sau mental (în funcţie de caz);

§  orientaţi şcolar la una din şcolile speciale de pe raza sectorului 4 (în funcţie de caz);

§  copii aflati in evidenta cu anumite deficiente, proveniţi din familii aflate în dificultate, familii care se confruntă cu probleme economice, sociale, stări de boală, conflicte intrafamiliale sau alte situaţii care pot pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului.

  

DOSARUL COPILULUI

 

Dosarul  de beneficiar al centrului de Zi si Recuperare „Harap Alb” cuprinde  urmatoarele documente pentru intocmirea cazului:

·         Cerere înscriere

·         Declaraţie

·         Acte de identitate copil (beneficiar): certificat de naştere/carte de identitate

·         Acte de identitate ale celorlalţi copii, membrii ai familiei

·         Acte de identitate părinţi: carte de identitate

·         Act casă (act de vânzare-cumpărare)

·         Certificat de căsătorie părinţi/copie după hotărârea de divorţ

·         Adeverinţă elev pentru beneficiar

·         Adeverinta medicala pentru copii/ceilalti membri ai familiei

·         Acte care să justifice veniturile familiei (părinţi şi alţi membrii ai familiei,în cazul în care aceştia locuiesc împreună): adeverinţe de venit, cupon pensie, cupon alocaţie dublă,cupon bubet complementar, cupon pensie de însoţitor, cupon venit asistent personal, etc.

·         Certificat de handicap/certificat de orientare şcolară copil

·         Hotărâre de plasament/încredinţare, etc. pentru cei ce beneficiază de o formă de protecţie specială(in functie de caz)

Actele solicitate se vor prezenta in copie.


Date de contact:

Șef Centru: Grațiela Zaieț

Adresa: Str. Șoldanului 80A, sector 4, București

Tel: 0733.200.060

E-mail: harapalb@dgaspc4.ro