Pentru depunerea dosarului privind stimulentul de inserție acordat conform O.U.G.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, până la vârsta de 3/4 ani (în cazul copilului cu dizabilități) în cuantum de 650 lei/lună, sunt necesare următoarele acte  în copie xerox și original:

 

     

1.External link opens in new tab or windowcererea tip pentru acordarea stimulentului de inserție;

2.actele de identitate ale părinților copilului (mama și tatăl copilului);

3.certificatul naștere al copilului pentru care se solicită dreptul;

4.certificatul de căsătorie;

5.dovada eliberată de către angajator/angajatori din care să reiasă data cu care începe activitatea (decizie/dispoziție de reluare a activității) sau contractul de muncă (pentru persoanele care încep activitatea la alt loc de muncă decât la cel unde au avut suspendat contractul de muncă) ;

6.adeverință tip completată de angajator/angajatori; - vezi secțiunea fișiere de mai jos

7.adeverință ANAF pentru anul nașterii copilului și pentru anul anterior nașterii copilului (pentru persoanele care au obținut venituri din activități independente);

8.extras de cont pentru persoanele care solicită plata prin transfer bancar (lista băncilor se poate consulta pe site-ul APISMB); titularul extrasului de cont trebuie să fie același cu titularul dosarului;

9.External link opens in new tab or windowdeclarația beneficiarului;

10.External link opens in new tab or windowdeclarația celuilalt părinte;

11.dosar cu șină.

           

   Pentru persoanele care au domiciliul pe raza sectorului 4, dosarele se vor depune online, prin aplicația External link opens in new tab or windowGHIȘEUL ONLINE, prin consultarea prealabilă a External link opens in new tab or windowmanualului de utilizare al aplicației.

   Atenție! Fișierele vor fi încărcate în format .pdf. Dacă utilizați un telefon mobil sau o tabletă, este necesar să convertiți imaginile într-un fișier .pdf, cu ajutorul unei aplicații din Magazin Play sau App Store (ex. ScanToPdf, CamScanner, etc...)

   În cazuri excepționale dosarele complete se pot trimite și prin poștă, către Direcției de Asistență Socială, Biroul Alocații și Indemnizații, din Bulevardul Metalurgiei, Nr. 12-18, Grand Arena, Et.1, Sector 4, Bucureşti.


            Actele se depun de către unul dintre reprezentanții legali ai copilului și se prezintă în copie xerox și original, în termen de 30 zile de la data reluării activității.

            Stimulentul de inserție nu se acordă pe perioada concediului de maternitate (pre și post natal - 126 zile).

            În cazul în care părinții nu sunt căsătoriți, iar stimulentul de inserție este solicitat de către tatăl copilului, dosarul trebuie să conțină și un referat de anchetă socială. Ancheta socială se efectuează de către autoritatea tutelară, la solicitarea titularului dosarului privind stimulentul de inserție, printr-o cerere scrisă (la care se anexează actele de identitate ale părinților copilului -copie xerox - și certificatul de naștere al copilului-copie xerox) și înregistrată la instituția noastră.        

            Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București soluționează cererea, emite decizie de aprobare sau respingere și efectuează plata stimulentului de inserție pentru cererile aprobate.


Date contact APISMB: Str. Ion Câmpineanu nr. 20, Sector 1; e -mail : apismb@mmanpis.ro                              

Secțiune de fișiere:

External link opens in new tab or windowCerere tip stimulent

External link opens in new tab or windowAdeverință angajator - ptr. persoanele care au beneficiat de C.I.C.

External link opens in new tab or windowAdeverință angajator - ptr. persoanele care nu au beneficiat de C.I.C.

External link opens in new tab or windowDeclarația beneficiarului

External link opens in new tab or windowDeclarația celuilalt părinte