DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 4

 

 

ANUNȚ!!!
 
            Stimați cetățeni, vă informăm că, începând cu data de 30.10.2015, urmare a unui protocol de colaborare încheiat între instituția noastră și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale sector 4, în obținerea drepturilor și prestatiilor pentru care aplicați și la care se solicită certificat de atestare fiscală de la DGITL Sector 4, cu bunurile mobile și imobile deținute, vă comunicăm că această adeverință nu mai este necesară, întrucât verificarea persoanelor va fi efectuată în mod electronic.
 
            Vă multumim!

ANUNȚ!!!

 

Stimați cetățeni, vă informăm că, începând cu data de 19 octombrie 2015, toate serviciile ce își desfășurau activitatea în sediul  Direcției de Asistență Socială din sos. Olteniței nr. 252-254, bl. 151, parter s-au mutat temporar în sediul din strada Soldat Enache Ion, nr. 1 A, parter.

Menționăm că acest lucru a fost necesar datorită lucrărilor de reamenajare a spațiilor interioare, de renovare și reabilitare, ce vor fi efectuate la clădirea sediului Direcției de Asistență Socială, pentru o perioadă de aproximativ 2 luni.

 

 Serviciile care își vor desfășura temporar activitatea la sediul din str. Soldat Enache Ion, nr. 1A sunt următoarele:

- Serviciul Asistență și Protecție Socială a Familiei și Persoanei;

- Serviciul Prestații Sociale pentru Persoane cu Handicap;

- Serviciul Asistență Persoane Vârstnice și Asistenți Personali;

- Biroul de Registratură din Serviciul Registratură, Relații Publice, Evaluare Inițială, Evidență Intrări – Ieșiri.

- Serviciul Resurse Umane și Formare Profesională.

Programul de lucru rămâne neschimbat, respectiv de luni până miercuri între orele 830 - 1600, joi de la 830 la 1800 și vineri de la 830 la 1330.

Precizăm că, D.G.A.S.P.C. Sector 4 va reveni ulterior cu informații privind data exactă când se vor relua activitățile în cadrul sediului Direcției de Asistență Socială din sos. Olteniței, nr. 252 – 254.

 


ANUNȚ!!!

  

      În atenția părinților elevilor din școlile  sectorului 4 !!!

 

      Depunere dosare de acordare a drepturilor bănești pentru copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de mas㠖 detalii aici

 

 

DEBITORI AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

   Întrucât, în urma efectuării anchetelor sociale ori a verificărilor întreprinse la D.G.I.T.L, au existat inadvertențe între valorile declarate și situația în fapt, D.G.A.S.P.C. sector 4, prin intermediul Direcției de Taxe și Impozite Locale Sector 4, a procedat la înfiintarea de titluri executorii, în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit.

   În acest sens, vă solicităm, pentru a preveni executarea silită și blocarea conturilor, să achitați cu celeritate sumele restante.

Lista cu beneficiarii debitori -descarcă

Relații suplimentare se pot obține apelând 0372.900.789 sau la e-mail cms@dgaspc4.ro.

   Adresa: B-dul Metalurgiei, nr. 89, Sector 4, București, în incinta Grupului Scolar "Miron Nicolescu" - Vezi Harta.

           Căi de acces: Metrou - Stația Dimitrie Leonida

                                RATB - Linia 125, Stația B-dul Metalurgiei  

 


SERVICIUL DE URGENȚĂ

ÎN SISTEMULUI DE PROTECȚIE SOCIALĂ AL SECTORULUI 4

 

   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, vine în întampinarea nevoilor locuitorilor din sector, prin înființarea a doua linii telefonice gratuite, apelabile din orice rețea fixă sau mobilă națională, prin intermediul cărora societatea civilă este invitată să semnaleze specialiștilor instituției noastre, în orice interval orar și în oricare zi a săptămânii, cazuri sociale cu regim de urgență.

   Situațiile în regim de urgență sunt:

  • copii sau adulți care sunt abuzați și a caror viață este imediat periclitată;
  • persoane adulte sau copii care întreprind activități de cerșetorie și care, prin modalitatea în care aceștia o desfășoară, aduc atingere imediată vieții lor sau a altor persoane;
  • alte situații în care bătrâni sau copii au necesități sau nevoi sociale urgente, și care nu suportă amânare.

Numerele de urgenta sunt:

  • Telverde TELEFONUL COPILULUI - 0800030444;
  • Telverde TELEFONUL ADULTULUI - 0800030445.

   Vă adresăm rugămintea să nu abuzați de aceste servicii de urgență pentru cazuri nejustificate, ce nu sunt în realitate urgențe sociale, sau care nu fac obiectul de activitate al instituției noastre.

   Pentru situații ori informații ce au statut de prioritate normal, vă rugăm să apelați numerele puse la dispoziția publicului ce se regăsesc în secțiunea contact.

 


PROGRAMUL P.O.A.D. pentru perioada 2015-2016

Stimați cetățeni,

 

Având în vedere prevederile H.G. nr 799/2014 privind implementarea Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate, modificată și ale Instrucțiunii Ministerului Fondurilor Europene  nr 12897/LO/18/02/2015,  precum și solicitarea  Ministerului Fondurilor Europene  înregistrată la Instituția Prefectului  Munincipiului București  sub numarul 4222/09.03.2015 de a lansa  procesul de distribuție,vă comunicăm  că începând cu data de 09.03.2015 se trece la suplimentarea  cantitaților distribuite, prin parcurgerea etapei prevăzute la lit. c) a articolului  5 H.G.  nr 799/2014  privind implementarea Programului  operațional ajutoararea persoanelor  defavorizate, modificată și cu respectarea instruncțiunilor MFE menționate anterior.

    Ținand cond de cele menționate mai sus DGASPC sec. 4 ( începând cu data de 10.03.2015)  va distribui pachete cu alimente beneficiarilor care în perioada 22.12.2014 - 04.03.2015 s-au prezentat și au ridicat pachetele cu alimente aferente POAD 2014.Beneficiarii care din  diferite motive  nu au ridicat pachetele cu alimente în perioada mai sus menționată sunt automat înscriși pentru programul urmator dacă la data prezentei fac parte din una din categoriile stipulate în H.G. 799/2014.

 

Beneficiarii din categoriile de mai sus sunt așteptați să ridice pachetele cu alimente din Bulevardul Metalurgiei nr 89, sector 4 ( în incinta Colegiului Tehnic Miron Nicolescu) - Vezi Harta, de Luni pana Vineri, in intervalul orar 8.00-20.00.

     

           Căi de acces: Metrou - Stația Dimitrie Leonida

                                RATB - Linia 125, Stația B-dul Metalurgiei 

           Relații suplimentare se pot obține apelând 0372.900.789 sau la e-mail cms@dgaspc4.ro.


 

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

campania 2015-2016

 

            În sezonul rece 2015-2016, modalitatea de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, va fi reglementata de Ordonanta 27/2013 - privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, ce modifica Ordonanța de Urgență 70/2011 - privind măsuri de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare.

Aici - găsiți detalii.