NOTĂ DE INFORMARE


 PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL EFECTUATĂ DE CĂTRE

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SECTOR 4