;

STRATEGIA ANTICORUPŢIE LA NIVELUL D.G.A.S.P.C. SECTOR 4


 În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 583/2016 - privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, alăturat regăsim informaţiile de referinţă:

- Adresa de corespondenţă: Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1A, Sector 4, Bucureşti

- Adresa de e-mail: AntiCoruptie@dgaspc4.ro

- Planul de integritate

- Dispoziţia de aprobare a planului

- Responsabil SNA 2016-2020:Secțiune de fișiere

Dispoziție aprobare plan 2.0MB
Plan Integritate 2016-2020 7.8MB