Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 4, potrivit art. 128 - Finanțarea asistenței sociale, din Lege 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, este finanțată din mai multe surse:

- bugetul de stat;

- bugetul local;

- donații;

- sponsorzări;

- din alte contribuţii din partea unor persoane fizice ori juridice, din ţară şi din străinătate;

- din contribuţii ale beneficiarilor, precum şi din alte surse, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi în limita resurselor financiare disponibile.

Secțiune de fișiere

Descarcă 1.7MB Bugetul inițial aprobat al D.G.A.S.P.C. sector 4
DGASPC4 2019.pdf 2.8MB
DGASPC4 2020.pdf 2.5MB
DGASPC4 2021.pdf 2.7MB
DGASPC4 2022.pdf 1.4MB
DGASPC 4 Buget 2023 581.0KB
DGASPC4 Buget 2024 506.5KB