INFORMARE

 

 

privind reluarea activității Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap 

 

Vă informăm că au fost finalizate demersurile pentru reorganizarea Comisiei de Evaluare Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în sensul că toți specialiștii nominalizați pentru a face parte din această structură de specialitate îndeplinesc condițiile obligatorii prevăzute de lege și a fost primit avizul de funcționare de la Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Componența nominală a comisiei de evaluare vă fi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 din luna aprilie 2022, pentru respectarea prevederilor art. 85, alin 5, din Legea 448/2006, republicată.

Pe această cale, reamintim că valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea starii de alertă (art.4, alin.5 din Legea nr. 55/2020), respectiv până la data de 06.06.2022.

Pentru orice nelămurire și pentru a evita deplasările inutile puteți solicita sprijin consilierilor noștri în vederea obținerii informațiilor necesare, astfel încât să beneficiați cât mai rapid de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006, la numărul de telefon: 0371346967

Folosim acest prilej pentru a vă mulțumi pentru înțelegere și să vă asigurăm de întreaga disponibilitate în vederea soluționării cererilor dumneavoastră.


 

Stimați Cetățeni,


            Dorim să vă informăm că începând cu data de 01.04.2022, ținând cont de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, persoanele fizice de pe raza Sectorului 4, care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pot beneficia de decontarea cheltuielilor cu hrana,  dacă depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă, la registratura D.G.A.S.P.C Sector 4 din Bld. Metalurgiei nr. 12-18 Centrul Comercial Grand Arena, etj.1 sau online pe contact@dgaspc4.ro, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrană, însoțită de:

   –    o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;

   –    copia actului de identitate al solicitantului și documentele care atestă dreptulde folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele;

   –    extras de cont pentru persoanele care optează pentru plata prin virament bancar.

Menționăm că External link opens in new tab or windowcererea se depune de către o singură persoană pentru aceiași locuință, iar solicitantul va preciza dacă optează pentru încasarea sumelor în numerar sau prin virament bancar.


 INFORMARE

privind menținerea valabilității certificatelor de încadrare în grad de handicap 

 Ca urmare a încetării stării de alertă la nivel național, începând cu data de 09.03.2022, vă informăm că, în conformitate cu prevederile art.4, alin.5 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid - 19: ,,Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

De aceea, aducem la cunoștința persoanelor  cu dizabilități, aparținătorilor acestora, cât și reprezentanților legali faptul că, valabilitatea certificatelor de încadrare în grad de handicap, prelungită în baza art.4, alin.5 din Legea nr. 55/2020, se menține până la data de 06.06.2022, inclusiv.

Prin urmare, persoanele care dețin certificat de încadrare în grad de handicap, a cărui valabilitate a fost prelungită pe perioada stării de alertă, pot demara diligențele necesare în scopul obținerii și depunerii documentaţiei pentru reevaluarea situației socio-psiho-medicale în vederea emiterii unui nou certificat de încadrare în grad şi tip de handicap. 

Cererea poate fi depusă de titularul certificatului, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, organizaţia neguvernamentală al cărei membru este persoana cu handicap sau, în lipsa acestora, de către orice persoană care o reprezintă.

Cererile și formularele necesare pot fi descărcate și de pe site-ul instituției noastre (External link opens in new tab or windowwww.dgaspc4.ro).

Folosim acest prilej pentru a vă reaminti că puteți utiliza cu încredere metodele de comunicare la distanță pentru depunerea cererilor dumneavoastră utilizând aplicația electronică ”External link opens in new tab or windowghișeul onlinece poate fi accesată direct de pe site-ul nostru.

Pentru orice nelămurire și pentru a evita deplasările inutile puteți solicita sprijin consilierilor noștri în vederea furnizării informațiilor necesare, astfel încât să beneficiați cât mai rapid de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 la nr.telefon: 0372 715 100 și 0372 715 101.

În speranța că aceste informații vă sunt utile, vă mulțumim și vă asigurăm de întreaga disponibilitate în vederea soluționării cererilor dumneavoastră.

 

Stimați Cetățeni,


Primăria Sectorului 4 vă invită să vă exprimați opinia privind propunerea de Strategie de Dezvoltare Locală a Comunității Marginalizate din Sectorul 4 – Giurgiului-Berceni și să contribuiți cu sugestiile dumneavoastră la îmbunătățirea documentului strategic. Vă mulțumim pentru contribuție!


External link opens in new tab or windowRezumatul consultativ al Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunității Marginalizate din Sectorul 4 – Giurgiului-Berceni


Pentru a vă exprima opinia accesați link-ul următor:  External link opens in new tab or windowhttps://www.surveymonkey.com/r/SDL-zum-S4

 


ANUNT!!!


   Stimați Cetățeni,

   Dorim să vă informăm că începând cu data de 02.03.2022, activitatea departamentelor care funcționau în Str. Sld. Enache Ion, Nr. 1 A, se va desfășura în Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18 - Grand Arena, Et. 1, Sector 4, București.

   Vă mulțumim pentru întelegere!


 

 

 

Alo-Arca!

 

   Servicii telefonice și online de consiliere și suport psihologic și social pentru persoanele aflate în izolare, autoizolare sau carantină

 

    Având în vedere perioada actuală de dificultate, caracterizată și de specificul emoțiilor prin care trec persoanele plasate fie voluntar, fie nevoluntar, în carantină, izolare sau autoizolare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, prin Serviciul de Asistență și Suport pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Arca”, pune la dispoziție resursa umană de psihologi și asistenți sociali pentru a oferi suport emoțional și consiliere psihologică și socială celor care simt că au nevoie de ajutor.

    Persoanele aflate în carantină, izolare sau autoizolare cu domiciliul în sectorul 4,  ne pot suna pentru a discuta cu un specialist despre lucrurile care le preocupă.

 

    Pentru consilierea online, ne puteți scrie și pe adresa de e-mail External link opens in new tab or windowalo-arca@dgaspc4.ro, iar unul dintre specialișii noștri vă va răspunde în cel mai scurt timp.

 

Interval orar

L-J – 08.30-16.00

V – 08.30-13.30

 

Teamă, tristețe, frustrare, anxietate? Trecem împreună prin toate!