Verificarea sesizărilor privind cazurile de abuz şi neglijare a copilului şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copiilor sau în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state,  precum și sprijinirea și asistarea copiilor, părinților și a rudelor pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale, în vederea prevenirii  comportamentelor abuzive asupra copiilor se asigură în cadrul Serviciului Abuz, Neglijare, Trafic, Migrație și Repatrieri


                 DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR ȘI SERVICIILOR OFERITE

 

·        verificarea modului în care sunt respectate drepturile copilului în familia naturală, substitutivă sau adoptivă, pentru asigurarea protecţiei drepturilor copilului aflat în situații de risc de abuz sau neglijare, a copilului delincvent şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului;

·        stabilirea intervențiilor necesare pentru copil și familia acestuia astfel încât să fie evitată situația de risc de producere a abuzului, neglijării, exploatării sau traficului în privința  copiilor;

·        evaluarea situației copilului care a comis o faptă penală și nu raspunde penal și stabilirea intervențiilor necesare, în condițiile Legii nr. 272/2004;

·        desfășurarea de acțiuni informative în cadrul comunității Sectorului 4, respectiv unitățile de învățământ, pentru acceptarea copiilor cu comportament antisocial în vederea prevenirii atitudinii reticente a membrilor comunității și reintegrarea socială a acestora;

·        colaborarea cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în vederea îndeplinirii tuturor formalităților de repatriere a minorilor români aflați neînsoțiți pe teritoriul altor state;

·        colaborarea cu Inspectoratul General pentru Imigrări pentru întocmirea raportului de evaluare cu privire la cetățenii străini, în calitate de membrii de familie ai unui cetățean român minor, în vederea prelungirii sau sistării dreptului de ședere pe teritoriul României;

·        monitorizarea activităților remunerate în domeniile cultural artistic, sportiv, publicitar și de modeling, prestate de către copii, organizate și desfășurate pe raza sectorului 4, conform HG. 75/2015;

·        verificarea situațiilor semnalate care privesc riscuri potențiale de violență asupra copiilor, realizarea evaluării situației beneficiarilor pentru identificarea și definirea problemelor/nevoilor /dificultăților cu care se confruntă și determinarea serviciilor necesare;

·        consiliere socială pentru menținerea /reluarea legăturii copil – părinte/ alt membru al familiei sau persoană de atașament, obținerea unor drepturi /documente, facilitarea accesului la unele servicii/instituții în funcție de necesitățile determinate, etc.;

·        monitorizarea programului de legături personale părinte nerezident-copil, conform legislației în vigoare, în situațiile de separare a părinților.

 

 

        BAZA LEGALĂ CARE REGLEMENTEAZĂ ACTIVITATEA

 

- Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

- Hotărârea nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora;

- Hotărârea nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane;

- Hotărârea 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de modeling;

- Hotărârea nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii; 

- Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor;

- Regulamentul U.E. 679/ 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) aplicabil din 25 mai 2018.

 

 

SERVICIUL ABUZ, NEGLIJARE TRAFIC, MIGRAŢIE ȘI REPATRIERI

Locație: Bulevardul Metalurgiei Nr. 12-18, Mall Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti