Adăpostul de Noapte pentru Persoane Adulte funcţionează în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecția Copilului Sector 4 şi are rolul de a acorda sprijin persoanelor fără locuinţă  în vederea depăşirii situaţiei de dificultate în care se află şi de a-i susţine  în procesul de reintegrare socială.

            Adăpostul de Noapte pentru Persoane Adulte are sediul în strada Intr. Târgu Frumos nr.24, sector 4, Bucureşti.

            De serviciile oferite în cadrul adăpostului pot beneficia persoanele fără adăpost, cu vârsta egală sau mai mare de 18 ani, cu ultimul domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 4.

             Adăpostul de Noapte pentru Persoane Adulte funcționează zilnic, pe parcursul întregului an calendaristic, în intervalul orar 20:00 - 08:00, accesul în cadrul centrului realizându-se doar între orele: 20:00 - 22:00. Perioada pentru care o persoană poate beneficia de serviciile oferite în cadrul Adăpostului de Noapte pentru Persoane Adulte este de 6 luni calendaristice cumulate în decursul unui an.

            Capacitatea totală a Adăpostului este de 50 locuri, beneficiarii sunt găzduiți în dormitoare cu baie proprie, distribuite pe două etaje: ( etajul 1 dispune de 8 dormitoare cu 3 şi 4 paturi, iar etajul 2 dispune de 6 dormitoare cu 3 - 6 paturi).   

Principalele obiective ale Adăpostului de Noapte Persoane Adulte

   a) să se asigure beneficiarilor A.N.P.A., maximum de autonomie şi siguranţă

   b) să ofere condiţii de îngrijire care să respecte integritatea şi demnitatea beneficiarilor

   c) să stimuleze participarea beneficiarilor la viaţa socială

   d) să asigure supravegherea şi îngrijirea medicală primara.

   e) să susţină beneficiarii în vederea reintegrării sociale şi/sau identificării unui loc de muncă;

 

Servicii oferite în cadrul Adăpostului de Noapte Persoane Adulte

   · găzduire pe timp de noapte;

   · reintegrare în familie şi comunitate;

   · asistenţă în vederea identificării unui loc de muncă (Adăpostul ţine legatura în permanenţă cu Centrul de Asistenţă şi Suport pentru Integrare pe Piaţa Muncii, unde beneficiarii sunt îndrumaţi);

   · asistenţă medicală primară şi îngrijire (personalul de îngrijire asigură ajutor la realizarea igienei beneficiarilor);

   · spălarea şi igienizarea hainelor de strada (spălarea obiectelor de îmbrăcăminte ori lenjerie se efectuează de către personalul centrului).

   · servirea hranei (cină şi mic-dejun)

       Activitatea Adăpostului se bazează pe respectarea legislaţiei în vigoare, a îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce revin personalului angajat, asigurând beneficiarilor condiţii cât mai bune de viaţă, acordând o atenţie deosebită nevoilor fiecărui beneficiar.

     

Date de contact:

ŞEF CENTRU

LAZĂR ŞTEFAN MARIAN

 

Tel: 021.9441

E-mail : adapostadulti@dgaspc4.ro

Strada Intr. Târgu Frumos, Nr.24, Sector 4, Bucureşti